Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Izobrazba kot dejavnik družbene mobilnosti

Izobrazba kot dejavnik družbene mobilnosti

Avtorica:
Ana Toličič, 4.c
Mentor:
dr. Matjaž Poljanšek, Gimnazija Vič
Ključne besede:
Družbena neenakost, družbena mobilnost, kapital, simbolno nasilje, socioekonomski status
Povzetek:

V raziskovalni nalogi smo obravnavali družbeno neenakost na področju edukacije oz. dostopa do izobraževanja. Zanimalo nas je predvsem ali je izobrazba res eden izmed temeljnih dejavnikov družbene mobilnosti ter ali je prepričanje o odprtosti šolskega sistema v resnici lažno. Raziskali smo razvoj javnega šolskega sistema in pomen edukacije v današnjih družbah. Ogledali smo si tudi kako različne vrste kapitala in pa socioekonomski družinski status vplivata na šolski uspeh oz. razporejanje ljudi po socialnem prostoru. Na podlagi različnih raziskav smo ugotovili, da ima socioekonomski status družine res še vedno pomembno vlogo pri poteku šolanja otrok vendar pa ne moremo trditi, da je edini oz. glavni razlog pri izbiri študija.

V empiričnem delu smo izvedli anketo, v kateri smo ugotavljali večinsko izobrazbo staršev tistih dijakov, ki obiskujejo eno izmed najbolj uspešnih gimnazij v Sloveniji, ter izobrazbo staršev tistih dijakov, ki se izobražujejo na različnih strokovnih in poklicnih srednjih šolah. Nadaljevali smo z intervjujem tistih dijakov na gimnaziji, katerih starši imajo le srednješolsko izobrazbo. Zanimali so nas predvsem dejavniki, ki so jim pomagali pri preseganju statusa njihovih staršev.