Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » V primežu kapitalizma

V primežu kapitalizma

Avtor:
Grega Trobec, 3.a
Mentor:
Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
keynesianizem, libertarizem, globalna kriza, socialna enakost, ZDA
Povzetek:

Tržno gospodarstvo in liberalizem sta v drugi polovici 20. stol. postala temeljni cilj številnih razvijajočih gospodarstev po svetu. ZDA so dežela priložnosti, povzpetništva in zaslužka; tekmovalen človek, velikih ambicij, lahko z veliko vloženega truda doseže sanje.

Teorije, ki so v ZDA delovale po načelih egalitarnosti, so skušale ustvariti socialno državo, ki pa je propadla. Zamenjala jo je liberalna država. Vprašanje se pojavlja pri legitimnosti utemeljitve takšnega ustroja redu; kako se lahko zagovarja razširjeni red, ki se obnaša tako mačehovsko do posameznika.

V zadnjih tridesetih letih je namreč zmerni liberalizem podivjal v neoliberalizem; konkurenčnemu trgu se je pustilo prosto pot, brez kakršnega reguliranja oz. usmerjanja. Posledice takšne politike se kažejo z dandanašnjo globalno gospodarsko in finančno krizo, ki se že poglablja v družbeno - kar je tudi temeljna hipoteza, ki jo potrdimo. Postavljajo se poglavitna vprašanja: kje tičijo okoliščine, ki so pripeljale do politično-ekonomskega sistema v ZDA? Kako sta se kompetitivnost in rivalstvo zasidrala v sami kulturi in mišljenju celega naroda?

Kriza, ki je izbruhnila v ZDA, je kmalu dohitela svet ter postala globalna zaradi prevelikega odmika na »desno«. Kot rešitve se pojavljajo premik k socialni državi, katere ideje se postopoma realizirajo; popolna svoboda trga in nič socialnih reform; nova država, ki bo temeljila na solidarnosti, na socialnem modelu, ki vključuje tudi šibkejše člane družbe.

Sistem, ki je do sedaj obvladoval ZDA in celoten razvit svet, je v zatonu. To področje potrebuje korenite spremembe, novo pot, ki bo odprla vrata v prihodnost.