Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Neoliberalizem in njegove posledice

Neoliberalizem in njegove posledice

Avtorica:
Eva Novak, 4. letnik
Mentor:
dr. Matjaž Poljanšek, Gimnazija Vič
Ključne besede:
neoliberalizem, ideologija, socialne razlike, podnebne spremembe
Povzetek:

Zaradi težav, kot so onesnaženost, občutno povečevanje socialnih razlik med bogatimi in revnimi ter padec življenjskega standarda, je danes na svetu ogromno število ljudi, ki so na robu propada. Veliko strokovnjakov glavne vzroke za te probleme vidi predvsem v neoliberalnih politikah nekaterih vlad dvajsetega stoletja.

V zadnjih nekaj letih je podpora neoliberalizma v nekaterih državah občutno narasla. To je lahko zelo dobro vidno na primeru Združenih držav Amerike, ki so z lanskimi predsedniškimi volitvami dobile vlado, ki je usmerjena izrazito neoliberalno. V raziskovalno nalogo so vključene raziskave o neoliberalizmu dvajsetega stoletja in o njegovih posledicah, ki pomagajo razumeti, kakšne posledice bi sedajšnji neoliberalizem lahko imel za družbo in okolje.

Ker pa se neoliberalne ideje niso razširile le v ZDA, ampak tudi drugje po svetu, so v raziskovalno nalogo vključene tudi raziskave, ki merijo v kolikšni meri te ideje podpirajo Slovenci. Posebej izvzete so starostne skupine ljudi, starejših od 61. leta in ljudi, ki so mlajši od trideset let, saj so razlike v mnenjih največje prav med tema dvema starostnima skupinama. Posebej anketirana je populacija slovenskih gimnazijcev, bodočih intelektualcev, katerih mnenja bodo lahko v prihodnosti odgovorna za usodo naše države. Za boljše razumevanje je predstavljena tudi teorija neoliberalizma.