Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Odnosi med dijaki in profesorji

Odnosi med dijaki in profesorji

Avtorici:
Mija Kavčič, Rebeka Merhar, 2.b
Mentor:
Jana Jerman
Somentorica:
Tadeja Rudolf Vahtar
Ključne besede:
medsebojni odnosi, dijaki, profesorji, težave z razumevanjem, učna snov
Povzetek:

Profesorji in dijaki oblikujejo v procesu vzgoje in izobraževanja kompleksne medsebojne odnose, ki se med izobraževalnim procesom razvijajo in spreminjajo. Ker so odnosi med profesorji in dijaki zelo kompleksni, sva nalogo omejili le na preučevanje odnosa dijaka do profesorja v situaciji, ko dijak nečesa pri obravnavi snovi pri pouku ne razume. Predpostavili sva, da dijaki višjih letnikov pogosteje vprašajo in tudi prekinejo profesorja med obravnavo snovi pri pouku, če česa ne razumejo, kot dijaki nižjih letnikov. Predvidevali sva, da to storijo dijakinje pogosteje kot dijaki. Predpostavili sva tudi, da se dijaki višjih letnikov s profesorji pogovarjajo pogosteje tudi o vsebinah, ki niso neposredno povezane z učnimi vsebinami, kot dijaki nižjih letnikov. Kot najpogostejši vzrok, da dijaki profesorja v primeru, da česa ne razumejo, ne prosijo za dodatno razlago, ker se bojijo, da bodo imeli profesorji ter sošolci o njih slabo mnenje.

Raziskavo sva opravili na Gimnaziji Vič z uporabo metode anketiranja in opazovanja. Anketirali sva dijake in profesorje, opazovali pa sva najin razred.

Analiza rezultatov je pokazala, da lahko potrdiva le hipotezo, da dijaki ob nerazumevanju snovi ne prosijo profesorjev za dodatno razlago, ker se bojijo, da bodo imeli profesorji ali sošolci o njih slabo mnenje. Opazovanje razreda pa je potrdilo hipotezo, da se dijaki višjih letnikov pogosteje obrnejo na profesorje in prosijo za pomoč.