Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Spremembe družinske strukture in delitve dela v družini

Spremembe družinske strukture in delitve dela v družini

Avtorici:
Hana Brus, 2.d, Hana Čeferin, 2.d
Mentor:
Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
družina, delitve dela, nove družine
Povzetek:

Cilj raziskovalne naloge je bil predstaviti spremembe v družinskem okolju, ter vplive teh sprememb na posameznika. Predvsem naju je zanimala primerjava med družino in njenimi funkcijami v preteklosti, ter družino danes. V teoretičnem delu smo raziskovali teorijo za problemom, v empiričnem pa smo z izvedbo ankete dobili rezultate za analizo. Na začetku naloge smo postavili pet hipotez, ki smo jih tekom naloge potrdili ali ovrgli. Ovržena je bila le trditev, da mame za vzgojo otrok porabijo več časa kot očetje. Potrdili sva naslednje hipoteze: da so vloge bolj simetrično razdeljene, vendar mati še vedno opravi večino hišnih del, da so odnosi v družini bolj liberalni ko v preteklosti, kar včasih vodi v permisivnost, da družinsko življenje včasih ni bilo tako idealno, kot ga nekateri skušajo prikazati, ter da se oblike družin zares hitro spreminjajo. Poleg teh pa sva ob delu naloge prišle tudi do številnih drugih presenetljivih odkritij in dognanj.