Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Vedeževanje kot družbeni fenomen

Vedeževanje kot družbeni fenomen

Avtorice:
Liza Berden, Teja Cimerman, Petra Pance, 3.c
Mentor:
Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
vedeževanje, družba tveganja, zdravje, ljubezen, tehnike vedeževanja
Povzetek:

S pomočjo študije literature ter 64 anket so dekleta preučevala pojav vedeževanja kot družbenega fenomena v sodobni družbi tveganja. Namen naloge je preučiti sodobno družbo in ugotoviti, v kolikšni meri se ljudje poslužujejo vedeževanja in kaj so njihovi glavni razlogi za obisk vedeževalca. Domnevajo, da so to vprašanja zdravja, ljubezni ter poklicne kariere. Zanimanje za vedeževanje je v sodobni družbi večje, ker se ljudje želijo znebiti pritiska nepoznavanja svoje usode. Prav tako ugotavljajo, da so moški manj dovzetni za posluževanje vedeževanja predvsem zaradi stereotipnega prikaza moškosti v današnji družbi. Vedeževanje je v družbi prisotno že zelo dolgo, skozi zgodovino pa so se razvile različne tehnike vedeževanja. Največkrat so uporabljene: napovedovanje prihodnosti iz dlani, s pomočjo numerologije in astrologije, napovedovanje prihodnosti iz kavne usedline, kristalnih krogel ter kristalov ter s pomočjo run in tarota. Vedeževanje je danes zelo priljubljen in pogost pojav, skoraj ni revije, ki ne bi vsebovala horoskopa ali vsaj oglasa za vedeževanje. Danes za vedeževanje sploh ni več potreben obisk pri vedeževalcu, ampak se to lahko opravi kar po telefonu ali internetu. Skozi raziskovalno delo so prišle do zaključkov, da se ljudje res največkrat sprašujejo o zdravju, ljubezenskih odnosih ter karieri, na teh področjih so družbena tveganja namreč največja. Kljub temu da se ljudje vedeževanja poslužujejo v precej veliki meri, je vseeno najpogostejši odgovor na vprašanje, ali se bojijo nepoznavanja svoje prihodnosti, negativen. Ugotovile so tudi, da so moški za vedeževanje veliko manj dovzetni kot ženske, prav tako pa so glede napovedovanja prihodnosti veliko bolj skeptični in nezaupljivi. Splošno so ljudje glede vedeževanja precej nezaupljivi in napovedi vedeževalcev bistveno ne vplivajo na njihova nadaljnja dejanja. Naloga vsebuje pet slik in deset grafov.