Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Tuji jeziki » Je res tako težko? Učenje španščine kot učenje tujega jezika

Je res tako težko? Učenje španščine kot učenje tujega jezika

Avtorice:
Neža Skrt, Barbara Štepic, Špela Zupančič, 3.e
Mentorica:
Pavlinka Korošec Kocmur
Ključne besede:
učenje, Slovenci, slovenščina, Španci, španščina
Povzetek:

Španščina je med Slovenci precej priljubljen jezik, kar je razvidno tudi iz naše raziskave. Vse več Slovencev se uči tretjega najbolj govorjenega jezika na svetu. Kako tudi ne, ko pa gre »tako dobro v uho« in, kot smo ugotovile, se večini tudi ne zdi tako težak. Seveda, največji vpliv na to dejstvo imajo ravno tako zelo priljubljene latinskoameriške telenovele, preko katerih se je večina prvič srečala s tem bogatim jezikom. Ni pa vse tako lahko, kot izgleda na prvi pogled. Najteže in zelo neradi se spopadamo s španskimi glagolskimi časi, ki jih je mnogo več kakor v našem maternem jeziku. Težave pa večini povzroča tudi prosto izražanje, torej praktična uporaba jezika v vsakdanjem življenju.

Slovensko govori le nekaj več kot dva milijona ljudi in vendar se presenetljivo veliko špansko govorečih zanima za naš jezik. Veliki večini sta izziv naša slavna dvojina in sklanjatve. Tu pa tam jim dela težave tudi besedni red. Presenetilo nas je, da ima večina težave z glagolskim vidom, saj je za nas samoumeven. V intervjujih s špansko govorečimi smo izvedele, da smo Slovenci preveč prijazni, kar zadeva jezik, in da je naša najpogostejša napaka ta, da s tujcem takoj spregovorimo angleško ali v katerem drugem tujem jeziku in ne slovensko, čeprav si le-tega tujci želijo. Tako svojega znanja ne morejo vaditi, četudi bi radi.

Glede na to, da nas je veliko, ki se odločamo za učenje španskega jezika, bi ugotovitve naše raziskave gotovo lahko pomagale številnim profesorjem, da bi uvideli stališče, ki ga do jezika imamo dijaki, in težave, s katerimi se srečujemo pri učenju. Tako bi lahko uvedli dodatne vaje in aktivnosti, s katerimi bi se težave rešile. Podobno lahko naša raziskava pomaga profesorjem slovenščine kot drugega/tujega jezika.