Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2001

2001

Pri projektu Timko so sodelovali vsi dijaki šestih oddelkov drugega letnika. Pouk informatike smo izvedli v petintridesetih urah pouka. Izdelovanje spletnih strani sva vodili Alenka Krapež in Marina Galjot.

Timko učitelji pa so skrbeli za vsebino posameznih projektov: Alenka Pikl Osole, Vida Kariž Merhar, Vanja Peklaj, Hanka Lebič, Nives Mihelič Erbežnik, Alenka Mozer, Tanja Cvirn, Alida Radoman, Mojca Glaser Tehovnik, Blanka Klobučar, Nada Turk, Helena Potočnik Vičar in Irena Perenič.

Dijaki so si izbrali teme iz naslednjih področij: