Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2002

2002

Pri projektu Timko so sodelovali vsi dijaki šestih oddelkov drugega letnika. Pouk informatike smo izvedli v petintridesetih urah pouka. Izdelovanje spletnih strani sva vodili Alenka Krapež in Marina Galjot.

Timko učitelji pa so skrbeli za vsebino posameznih projektov: Vida Kariž Merhar, Vanja Peklaj, Hanka Lebič, Nives Mihelič Erbežnik, Alenka Mozer, Tanja Cvirn, Marta Lukanec, Alida Radoman, Blanka Klobučar, Helena Potočnik Vičar, Irena Perenič in Zdravko Keglevič.

Dijaki so si izbrali teme iz naslednjih področij: