Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2003

2003

Pri projektu Timko so sodelovali vsi dijaki petih oddelkov drugega letnika. Pouk informatike smo izvedli v petintridesetih urah pouka. Izdelovanje spletnih strani sva vodili: Alenka Krapež in Marina Galjot.

Timko učitelji pa so skrbeli za vsebino posameznih projektov: Vida Kariž Merhar, Matja Poljanek, Hanka Lebič, Nives Mihelič Erbežnik, Alenka Mozer, Tanja Cvirn, Alida Radoman, Blanka Klobučar, Helena Potočnik Vičar.

Dijaki so si izbrali teme iz naslednjih področij: