Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2004

2004

Pri projektu so sodelovali vsi dijaki petih oddelkov drugega letnika. Izdelovanje spletnih strani sva vodili: Alenka Krapež in Marina Galjot.

Učitelji pa so skrbeli za vsebino posameznih projektov: Šarlota Flisek, Alenka Mozer, Alenka Pikl Osole, Majda Šajn Stjepić, Tanja Šket in Vanja Špelko.