Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2005

2005

Pri projektu so sodelovali dijaki 2.a, 2.c, 2.d, 2.e in 3.a razreda. Izdelovanje spletnih strani sva vodili: Alenka Krapež in Marina Trost.

Učitelji pa so skrbeli za vsebino posameznih projektov: Mojca Strmčnik Žemva, Nada Turk in Alenka Pikl Osole.