Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2007

2007

Letos je projektno delo potekalo v vseh 2. letnikih. Medpredmetno smo se povezovali s kemijo, študijem okolja in tujimi jeziki.

Izdelovanje spletnih strani sta vodili učiteljici informatike Marina Trost in Andreja Likar Cerc.

Za vsebino posameznih projektov so skrbeli: Tanja Cvirn, prof. kemije, Ileana Jelač, prof. italijanščine, Mojca Strmčnik Žemva, prof. nemščine, Marta Lukanec, prof. kemije in Silvija Antič, prof. nemščine