Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2009

2009

Projektno delo je potekalo v vseh oddelkih drugega letnika. Povezovali smo se z naravoslovjem in tujimi jeziki.