Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2010

2010

Projektno delo je potekalo v vseh oddelkih drugega letnika. Povezovali smo se z naravoslovjem in tujimi jeziki.