Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2011

2011

Projektno delo je potekalo v petih oddelkih drugega letnika. Letos smo se prvič povezovali z vsemi predmetnimi področji, največ nalog pa je s področja naravoslovja.