Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2012

2012

Tudi v šolskem letu 2011/12 smo so v okviru projektnega dela povezovali z vsemi predmetnimi področji. Projektno delo je potekalo v vseh drugih letnikih.