Delovanje šole in pouk
Projektno delo » 2013

2013

V šolskem letu 2012/13 je potekalo projektno delo v vseh oddelkih, kjer so si lahko dijaki izbirali teme z vseh predmetnih področij.