Vpis

Izbirni postopek ob omejitvi vpisa

V preteklem šolskem letu so bili v prvem krogu izbirnega postopka na Gimnazijo Vič sprejeti učenci, ki so imeli Vič 168 točk in več (Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa). V drugem krogu izbirnega postopka je bila spodnja meja 164 točk iz ocen in 162 točk iz nacionalnega preizkusa znanja (Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa).