Vpis

Izbirni postopek ob omejitvi vpisa

Spodnja meja drugega kroga izbirnega postopka na Gimnaziji Vič je 164 točk iz ocen in 162 točk iz nacionalnega preizkusa znanja. Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa.

V torek, 28. 6. 2016 vabimo vse učence, ki sodelujete v drugem krogu vpisnega postopka in vse, ki boste sprejeti na Gimnazijo Vič, da se oglasite na šoli med 10.00 in 12.00 uro. Tistim, ki boste sprejeti, bomo izročili sklep o sprejemu in potrdilo o vpisu. Potrdili vam bomo tudi Obrazec za izdajo šolske terminske kartice Urbana za prevoz v mestnem potniškem prometu ali Obrazec za prevoz v medkrajevnem prometu. Lahko boste oddali prijavo za šolsko prehrano.

Tisti, ki ne boste sprejeti k nam, boste dvignili svoje vpisnice in jih do 14. ure odnesli na šolo, kamor boste sprejeti. S tem bo vpisni postopek za vas zaključen.

Spodnja meja prvega kroga na Gimnaziji Vič je bila 168 točk. To pomeni, da so bili v prvem krogu sprejeti vsi, ki so imeli 168 točk in več. Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa.

Majda Jus Ašič, univ. dipl. psih.