Vpis

Izbirni postopek ob omejitvi vpisa

V preteklem šolskem letu so bili v prvem krogu izbirnega postopka na Gimnazijo Vič sprejeti učenci, ki so imeli Vič 168 točk in več (Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa). V drugem krogu izbirnega postopka je bila spodnja meja 164 točk iz ocen in 162 točk iz nacionalnega preizkusa znanja (Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa).

Skladno z nacionalnim rokovnikom za vpis 2017/18, bodo kandidati v torek, 20. 6. 2017, povabljeni k oddaji dokumentov, na katerih temelji izbirni postopek. V četrtek, 22. 6. 2017, bomo vpisali vse učence, ki so bili v prvem krogu izbirnega postopka uspešni.

V petek, 23. 6. 2017, bo potekalo seznanjanje kandidatov, ki v prvem krogu niso bili uspešni, z možnostmi vpisa, obenem pa tudi prijava za drugi krog. Rezultati drugega kroga bodo znani 30. 6. 2017.