Dejavnosti

Prostovoljno delo na Gimnaziji Vič

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
(6. člen, 1. odstavek Zakona o prostovoljstvu)

V Gimnaziji Vič organiziramo prostovoljno delo že vse od prihoda beguncev iz nekdanje Jugoslavije. S spreminjanjem družbeno-politične situacije v državi in ustanavljanjem različnih društev, se širijo tudi možnosti za prostovoljsko delo. Dijaki lahko izbirajo področje izmed institucij s katerimi ima šola že dolgoletne dobre izkušnje sodelovanja. Prostovoljci lahko tudi sami predlagate, kje bi želeli delati. Dogovore po vaši želji lahko organizira svetovalna služba Gimnazije Vič.

Ustanove s katerimi sodelujemo v šolskem letu 2011/12

KJE S KOM KDAJ KAJ
Gimnazija Vič vrstniki po dogovoru učna pomoč
MISS -Telefon mladi mladim osnovnošolci dežurstva po dogovoru svetovanje po telefonu
Mladinski dom Malči Belič osnovnošolci enkrat tedensko učna pomoč, igra
Zavod za gluhe in naglušne srednješolci enkrat tedensko učna pomoč

Dobrodelne akcije

prostovoljci

Malica za lačne

Kadar po končanem pouku v šolskem hladilniku ostanejo večje količine malice (sveže, nedotaknjene in zapakirane) jo odnesemo na Rdeči križ, kjer jo razdelijo pomoči potrebnim.

Mentorstvo

Dijakom v šoli nudi mentorsko vodenje in podporo svetovalna delavka Živa Kološa.

Dijakom je mentorica na voljo po predhodnem dogovoru. Enkrat mesečno pa se prostovoljci srečamo, da med seboj delimo izkušnje in sproti rešujemo probleme. Vsak dijak ima v okviru institucije s katero sodeluje tudi zunanjega mentorja.