Dogodki in novice

Josef Pallay

V sredo, 15. 1. 2020, bo ob 12.30. uri v predavalnici Gimnazije Vič predavanje o zahodnoslovanskih jezikih: češčini, slovaščini.poljščini in lužiškisrbščini. Predaval bo prof. dr. Josef Pallay s Filozofske fakultete v Ljubljani. Predavanje bo trajalo 45 minut in je nadaljevanje predavanj o slovanskih jezikih.

Izredni prof. dr. Josef Pallay je vodja Katedre za slovaški jezik in književnost na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Na Filozofski fakulteti predava razvoj slovaškega jezika in dialektologije ter vsa jezikovna področja tega jezika (fonetiko, morfologijo, sintakso, leksikologijo).

V zadnjem času posveča največ pozornosti dvojezičnosti in šaljivim odgovorom ter jezikovnemu purizmu v slovenščini in slovaščini. Je avtor več knjig, (Individualna in kolektivna dvojezičnost, Bilingvizem, Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani itd.), je pisec številnih strokovnih člankov, ki jih objavlja na Dunaju, v Bratislavi, Budimpešti, Pragi in Ljubljani.