Vpis

Vpis

Ta kategorija je namenjena našim bodočim dijakom. Upamo, da boste v njej našli vse kar vas zanima v povezavi z vpisom, informativnimi dnevi, dnevi odprtih vrat, omejitvah in rokih za oddajo dokumentov in da boste hitro dobili vse želene informacije.

Omejitev vpisa

Na 168 prostih mest v šestih oddelkih se je prijavilo 199 kandidatov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom 15. 5. 2019 določilo, da bo na naši šoli vpis v 1. letnik v š. l. 2019/20 omejen. Obenem je soglašalo z našim predlogom, da oblikujemo nadnormativne oddelke, kar nam omogoča, da v obeh krogih izbirnega postopka vpišemo do 190 kandidatov.

Prvi del izbirnega postopka bo potekal v torek, 18. 6. 2019, po spodaj zapisanem razporedu. Zapisali smo prve črke vašega priimka in čas ob katerem vas pričakujemo. Dokumente lahko prinesete bodoči dijaki sami, lahko pa z vami pridejo tudi vaši starši ali skrbniki.

A-D 9.00-9.30
E-J9.30-10.00
K–Kre10.00-10.30
Kri–Miš10.30-11.00
Mo–P11.00-11.30
R–Su11.30-12.00
Sv–U12.00-12.30
V–Ž12.30-13.00

Prosimo vas, da s seboj prinesete:

  • originalna zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda (samo na vpogled);
  • prepis ocen oz. točk na priloženem obrazcu (izpišite doma) in podpisano privolitev, da lahko v okviru izbirnega postopka vaše podatke objavimo na šolski oglasni deski.

V 1. krogu izbirnega postopka bomo sprejeli 90% učencev in učenk z najvišjim številom točk. Kandidati, ki izpolnjujete pogoje za izvzem iz izbirnega postopka in želite to pravico uveljavljati, to sporočite v svetovalno službo in predložite ustrezna dokazila (Odločba o usmeritvi) najkasneje do torka, 18. 6. 2019.

O rezultatih izbirnega postopka vas bomo obvestili v sredo, 19. 6. 2019. Kandidati, ki boste v 1. krogu izbirnega postopka uspešni, boste povabljeni k vpisu, ki bo potekal v četrtek, 20. 6. 2019.

Ostale kandidate bomo v petek, 21. 6. 2019, seznanili z možnostmi in s postopkom vpisa v 2. krogu. Rezultati tega izbirnega postopka bodo znani do 28. 6. 2019, vpis sprejetih kandidatov pa bo potekal do 2. 7. 2019.

Vsi prijavljeni kandidati boste v teh dneh po pošti dopis z vabilom na vpis in natančnajšimi navodili. Dodatno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis, boste vsi kandidati prejeli v torek, 18. 6. 2019, ob predložitvi spričeval.

Vičan za en dan!

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na Gimnaziji Vič organizirali dan odprtih vrat z naslovom Vičan za en dan! Dogodek je namenjen osnovnošolcem, ki razmišljajo o vpisu na našo šolo oz. splošno gimnazijo in bi radi izkusili potek dneva gimnazijca.

Nadaljuj branje »