Vpis

Tabela za izračunavanje točk

V tabelo vpišete vaše ocene pri pozameznih predmetih 7., 8. in 9. razreda in pritisnite gumb izračunaj. Na dnu strani se vam bo pojavil končni rezultat.

OŠ – predmeti 7. razred 8. razred 9.razred
slovenščina
matematika
tuji jezik
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
držav. vzg. in etika
fizika
kemija
biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija
športna vzgoja
skupaj 55 65 55
skupaj 175