Dogodki in novice

Uspešna predstavitev raziskovalne naloge na mednarodnem tekmovanju I-Sweeep

Na Gimnaziji Vič so dijaki izjemno dejavni tudi pri raziskovalnem delu. Svoje dosežke zelo uspešno predstavljajo na tekmovanju mladih raziskovalcev. Lansko leto so se z naravoslovno raziskovalno nalogo prijavili na mednarodno tekmovanje I-Sweeep International Sustainable World (Energy, Engineering, & Environment) Project Olympiad, ki jo vsako leto prirejajo v Hustonu v ZDA.

Opogumljeni z izjemnim lanskoletnim dosežkom, srebrnim priznanjem dijaka Eda Đafića z nalogo The arbuscular mycorrhizal fungus Glomus mosseae alleviates maize autotoxicity in pot experiments, indications for its potential use in monoculture cropping systems, s katero je postavil nov mejnik na področju raziskovanja agrarnih rešitev v okoljski problematiki, je Gimnazija Vič tudi letos prijavila raziskovalno nalogo z naslovom Vloga estrogenov v vodnem okolju.

Nalogo sta izdelali dijakinji Eva Lužnik Žnidaršič in Maša Mušič, mentorici pa sta bili Alenka Mozer, profesorica iz Gimnazije Vič, in doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Mladi raziskovalki sta ugotavljali toksičnost in bioakumulcijo naravnega in umetnega estrogena. (Slednji je prisoten v kontracepcijskih tabletah). Ugotovili sta, da je v vodnem okolju za preiskovane organizme bistveno bolj problematičen naravni estrogen.

Med 900 udeležencih v dveh starostnih in treh vsebinskih kategorijah iz več kot 70 držav sta dosegli bronasto priznanje in prejeli denarno nagrado. Za nalogo je bilo veliko zanimanja predvsem iz razvitih držav. Tako je Gimnazija Vič postavila nove povezave.

Izkušnje, ki jih dijaki pridobijo na ta način, so edinstvene. Gimnazija Vič zato podpira in vzpodbuja dijake k raziskovalnemu delu in povezavam z raziskovalnimi inštitucijami. Tako je dijakom omogočeno, da svoje talente razvijajo v največji možni meri. Priznanja, ki jih dosegajo tako na regionalni, državni in mednarodni ravni, pa dokazujejo izjemno visok nivo znanja, spretnosti in veščin dijakov Gimnazije Vič, zlasti na področju naravoslovja in tehnologije, ki je za slovensko in evropsko družbo v tem času najbolj aktualno področje.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka