Dogodki in novice

Predavanje Alenke Šivic Dular

V sredo, 21. oktobra 2015, je bila gostja na Gimnaziji Vič prof. dr. Alenka Šivic Dular. Predavala je na temo Etimologija in besedotvorje slovenskih besed.

Do leta 2009 je bila redna profesorica na Oddelku za primerjalno slovansko jezikoslovje.

Posveča se slovanski in slovenski etimologiji ter slovanskim glasoslovnim, naglasnim in oblikoslovnim vprašanjem. Napisala je več kot 70 strokovnih člankov, sodelovala pri Etmološkem slovarju dr. Franceta Bezlaja, 1982, 1995, sodelovala pri projektu Slovensko imenoslovje, objavila monografijo Besedna družina iz korena*god v slovanskih jezikih: pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu.

Prof. dr. Alenka Šivic dular je urednica Jezika in slovstva, sourednica Jezikoslovnih zapiskov, članica Komisije za standardizacijo slovenskih zemljepisnih imen, članica delovne skupine za Slovanski onomastični atlas s sedežem v Leipzigu, organizirala ali soorganizirala je več mednarodnih simpozijev. Organizirala je in bila predsednica 13. mednarodnega slavističnega kongresa v Ljubljani leta 2003. Zaradi posebnih zaslug je častna članica Slavističnega društva Slovenije od leta 2014.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka