Dogodki in novice

Odličen uspeh naših dijakov na mednarodni konferenci CFMUNESCO 2017 v Italiji

Naši dijaki Ira Lozar Zajec, Nik Žnidaršič, Ema Mlakar, Ema Purkart, Rok Milavec, Una Haznadar in Alenka Gosarič so na mednarodni konferenci CFMUNESCO 2017 dosegli izjemen uspeh, saj so bili med 300 dijaki (iz Argentine, Rusije, Avstralije, Slovenije, Italije, Nizozemske, Hrvaške) izbrani za drugo najboljšo delegacijo oz. so dosegli naziv Best school delegation -second place.

V dneh od 25. do 28.11.2017 je v Čedadu v Italiji potekala mednarodna konferenca CFMUNESCO 2017, na kateri so naši dijaki kot delegati Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v angleškem jeziku zagovarjali stališča in iskali predloge za reševanje aktualnih globalnih problemov.

Poleg naziva Best delegation sta bila Rok Milavec in Una Haznadar v svojih odborih izbrana za najboljša delegata, Ema Purkart in Alenka Gosarič pa sta dosegli častno omembo (druga dva najboljša delegata v odboru).

Izmed treh izbranih najboljših resolucij je bila ena naša (Une Haznadar), pri drugi pa je kot glavni sopodpisnik sodeloval Nik Žnidaršič. V posameznih odborih so bile izglasovane resolucije Roka Milavca, Eme Purkart, Eme Mlakar in Une Haznadar.

Ira Lozar Zajec je v Zgodovinskem odboru, ki se je po načinu delovanja zelo razlikoval od ostalih, odlično odigrala vlogo angleškega premiera Davida Lloyda Georgea. Ta je v času prve svetovne vojne in pariške mirovne konference imel eno ključnih vlog pri oblikovanju povojnega sveta, zato je Ira morala biti zelo aktivna in odlično poznati zgodovinsko dogajanje.

Članica naše delegacije je bila tudi Julia Vulić, ki jo je zaradi preteklih uspehov (najboljši delegat in častna omemba) organizator Convitto Nazionale Paolo Diacono povabil na mesto sopredsedujoče v UNESCO odboru. Julia je odločno in z veliko znanja pomagala drugim članom delegacije pri pisanju resolucij in pripravi na argumentirano zagovarjanje stališč.

Pri pripravah na konferenco je intenzivno sodelovala tudi Lara Bogme, ki je s svojimi izkušnjami delegatke in organizatorice MINIMUN-a pomagala pri pisanju resolucij in spoznavanju protokola MUN konferenc.

Čestitamo vsem dijakom!

Mentorici Tadeja Rudolf Vahtar in Helena Potočnik Vičar

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka