Dogodki in novice

Uspeh naših dijakov na mednarodni konferenci CFMUNESCO 2018 v Italiji

V dneh od 24. do 27. 11. 2018 je v majhnem italijanskem mestu Čedad na šoli Convitto Nazionale Paolo Diacono potekala mednarodna konferenca CFMUNESCO 2018, ki so se je udeležili tudi štirje dijaki naše šole pod vodstvom mentoric Tadeje Rudolf Vahtar in Helene Potočnik Vičar. Cilj te konference je mlade govorce spodbuditi, da razmišljajo in govorijo o globalnih problemih, s katerimi se dandanes sooča svet, prav tako pa izuriti dijake v znanju angleškega jezika, saj celotna konferenca poteka v angleščini.

Una Haznadar, Nik Žnidaršič, Maja Kalin in Ema Purkart so delovali v štirih komitejih z različnimi temami, vsi pa so zastopali delegacijo Republike Poljske. Med 300 dijaki iz držav vsega sveta (Nizozemska, Nemčija, Rusija, Islandija, Argentina, Avstralija, Oman, Italija, Slovenija…), so naši dijaki pokazali veliko odločnosti, znanja ter pripravljenosti sodelovanja v iskanju rešitev.

Dijakinja četrtega letnika Una Haznadar, si je v svojem komiteju (UNESCO) z aktivnim sodelovanjem v debati ter odličnimi rešitvami prislužila nagrado najboljšega delegata, za kar ji močno čestitamo. Na obe temi, torej Vprašanje izobraževanja o vrednotah skozi šport in Vprašanje naravnih nesreč ter zmanjšanja tveganja in posledic le-teh je bila zelo dobro pripravljena, kar je bilo vidno iz same debate.

Nik Žnidaršič (četrti letnik) in Maja Kalin (drugi letnik) sta v dveh komisijah Varnostnega sveta (Security council) debatirala o dveh aktualnih temah in sicer Kurdskem vprašanju in Vprašanju Irana. Oba sta morala biti pripravljena na dve zelo različni temi z različnima političnima problemoma, ki pa ju povezuje rdeča nit konfliktov na Bližnjem vzhodu. Dijaka sta se soočila na eni strani z vprašanjem uporabe nuklearnega orožja, na drugi pa z vprašanjem pravic etničnih manjšin.

Ema Purkart (tretji letnik) se je letos preizkusila v Zgodovinskem odboru (Historical committee), kjer je stopila v čevlje dveh predsednikov Poljske v času od Pariške mirovne konference leta 1919 do Munchenskega sporazuma 1938, od obdobja sanj o miru do rojstva totalitarnih ideologij.

Še enkrat čestitamo vsem dijakom za odlično pripravljenost, kvalitetne resolucije, argumentirano debato ter res aktivno sodelovanje na konferenci in pri iskanju rešitev za boljši svet, v katerem živimo.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9