Dogodki in novice

Obeležili smo mednarodni dan človekovih pravic

10. december je mednarodni dan človekovih pravic. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1948 sprejela splošno Deklaracijo človekovih pravic »kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin«.

Dijaka Jon Galonja in Zala Gajser sta nam na plakatih predstavila temeljne človekove pravice, zgodovinski razvoj le teh ter nekaj organizacij in znanih borcev za človekove pravice, s katerimi smo se tako ali drugače že kdaj srečali.

Dijake sta povabila, da napišejo in izobesijo svoje mnenje o že sprejetih temeljnih pravicah ter o tistih, ki se jim morda zdijo odveč ali pa o tistih, za katere menijo, da manjkajo.

In zakaj je prav, da vsakdo od nas pozna Deklaracijo in v njej zapisane temeljne pravice? Zato, ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu.

Povezava na Deklaracijo človekovih pravic

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka