Dogodki in novice

Mednarodni dan prostovoljstva

Organizacija združenih narodov je 5. december razglasila za mednarodni dan prostovoljstva.

Z nesebičnim nudenjem pomoči osebam, ki našo pomoč želijo, razvijamo večjo kvaliteto medosebnih odnosov, s tem pa prispevamo tudi k bogatenju lastnega življenja in ustvarjanju boljše družbene klime.

Poleg pomoči pri izvedbi različnih humanitarnih akcij, ki jih organiziramo na šoli, dijaki Gimnazije Vič kot prostovoljci že več let aktivno delujejo v različnih organizacijah.

V letošnjem šolskem letu smo tistim, ki jih je zanimalo druženje z najmlajšo populacijo, omogočili, da so pomagali vzgojiteljicam pri delu z otroki. V ta namen smo na začetku meseca oktobra obiskali dve enoti Viških vrtcev in z njimi preživeli prijetno srečanje, začinjeno s smehom in udejstvovanjem v različnih igrah in aktivnostih.

V želji krepiti medgeneracijsko solidarnost starejše in mlajše populacije dijaki s prostovoljnim delom v Domu starejših občanov Vič – Rudnik (enoti Bokalce) pripomorejo k boljšemu počutju oskrbovancev in jim z različnimi oblikami družabništva (pogovori, branje, igre, sprehodi …) polepšajo dan. Dijaki so bili v ta namen v ustanovi deležni tudi uvodnega izobraževanja, s pomočjo katerega so pridobili vse potrebne informacije.

Naši dijaki se zavedajo, da vsi otroci ali mladostniki ne prihajajo iz socialno spodbudnega družinskega okolja. Zato smo obiskali Mladinski dom Malči Belič, kjer so nam prijazno predstavili delovanje doma, življenje v njem, zainteresirani dijaki pa so izvedeli še več o možnostih za prostovoljno delo, ki poteka predvsem v obliki druženja z varovanci in nudenja pomoči pri učenju.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6