Dogodki in novice

Družbena pogodba za 21. stoletje

V ponedeljek, 19. 5. 2014, je bilo v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju na naši gimnaziji predavanje z naslovom, Družbena pogodba za 21. stoletje. Predavatelj doc. dr. Damjan Mandelc s Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, nam je nazorno predstavil družbeno-ekonomske in politične zaostritve, ki so izhodišča za razpravo o obstoječem družbenem redu in novi družbeni pogodbi. Kompleksni družbeni odnosi, razslojenost in revščina, politični, ekološki, kulturni in ekonomski vplivi globalizacije, post-nacionalne oblike pripadanja, ki se soočajo z anahronizmi ureditve, ki je označevala obdobje po II. sv. vojni so nekatere od tem, ki predstavljajo podlago za razumevanje našega časa in obenem podlaga za iskanje rešitev, ki jih v dobi informiranega in emancipiranega posameznika ne morejo več ponujati (zgolj) družbene elite. Predavanje bo naslovilo tudi vlogo znanosti in etike v sodobnih družbah, nove oblike državljanstva, perspektive kozmopolitstva in transnacionalizma, ki predstavljajo nove smeri v političnih in humanističnih razpravah o novi družbeni pogodbi.

Predavanja so se udeležili dijaki 3. letnika, ki so pri izbirnih predmetih biologija, psihologija in sociologija.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka