Dogodki in novice

Mednarodna konferenca Gimmun Ptuj 2017

Na Gimnaziji Ptuj je od 1. do 4. aprila 2017 potekala simulacija zasedanja Združenih narodov, GimMUN Ptuj 2017 (Gimnazija Ptuj Model United Nations), druga mednarodna dijaška konferenca MUN na Ptuju.

Moto konference „Live and Let Live“ je bil rdeča nit dela v petih komitejih : varnostnem svetu; socialnem, humanitarnem in kulturnem komiteju; komiteju svetovne zdravstvene organizacije; okoljevarstvenem komiteju in posebnem komiteju za politiko in dekolonizacijo. 120 dijakov iz Avstrije, Avstralije, Bolgarije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Rusije in Slovenije se je v štirih dneh intenzivnih debat preizkusilo v vlogi delegatov Združenih narodov. Zastopali so 33 različnih držav, članic UN z vseh kontinentov. Preštudirali so stališča držav do obravnavanih globalnih problemov, iskali zaveznike, se pogajali in poskušali poiskati za vse sprejemljive rešitve. Nastopi in debate so potekali v angleščini, seveda pa so se morali držati strogo določenih protokolarnih pravil obnašanja, nastopanja in komuniciranja ter celo oblačenja. Z vsem tem so sodelujoči dijaki v vlogi delegatov razvijali veščine javnega nastopanja, argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč, komunikacije v tujem jeziku, navezovanja stikov z udeleženci drugih dežel in drugačnih kultur.

Mednarodne konference GIMMUN Ptuj 2017 se je udeležilo 9 dijakov 2. in 3. letnika Gimnazije Vič: Una Haznadar iz 2.b, Ira Lozar Zajec in Nik Žnidaršič iz 2.d, Maruša Kos in Katrina Mencin iz 3.B, Boštjan Ažman, Lara Bogma, Alenka Gosarič in Julia Vulič iz 3.f.

Priprava na konferenco se je pričela že tedne prej z raziskovanjem držav, članic UN, katerih delegati so bili. V angleškem jeziku so napisali uradna stališča držav do obravnavanih vsebin ter pripravili resolucije, v katerih so predlagali poti k reševanju posameznih problemov. Vsaka država je izbrala ambasadorja, ki je na otvoritveni slovesnosti podal nagovor celotni skupščini predsedujočih in delegatov ter gostov. Na tokratni konferenci so bili naši dijaki v vlogi predstavnikov Kitajske in Demokratične ljudske republike Koreje. Njihova naloga je bila zahtevna in nehvaležna, saj so morali zastopati stališča, pogosto popolnoma nasprotna njihovim osebnim stališčem. Kljub temu so dosegli izjemne uspehe: Častne omembe najboljših delegatov v komitejih:

Security council: Boštjan Ažman (predstavnik Kitajske)

Special Political and Decolonization Committee: Una Haznadar (predstavnica Kitajske)

United Nations Environment Assembly of the UNEP: Katrina Mencin (predstavnica Kitajske) in Alenka Gosarič (predstavnica Demokratične ljudske republike Koreje)

Najboljši delegat v komiteju: Social, Humanitarian and Cultural Commettee: Julija Vulič (predstavnica Demokratične ljudske republike Koreje).

Vsi ostali delegati so odlično opravili svoje delo, zato so kot delegaciji v celoti dosegli 2. (Koreja) in 3. (Kitajska) mesto od 33 delegacij.

Resolucije naših dijakov so bile obravnavane v vseh odborih, tudi več resolucij v posameznem odboru. Kljub temu, da so dijaki zastopali dve ne najbolj demokratični državi, so nekatere od resolucij zaradi korektnosti, dobre predstavitve in dobre argumentacije ob obravnavi bile tudi izglasovane s strani delegatov. Med najboljšimi petimi resolucijami, ki jih je sprejela celotna generalna skupščina je bila resolucija Kitajske in Severne Koreje v Social, Humanitarian and Cultural Commettee, ki sta jo napisali in zagovarjali Lara Bogme in Julia Vulić.

Čestitamo vsem delegatom!

Hvala prof. Blanki Klobučar in Tim-u Galagher-ju za jezikovni pregled resolucij, uradnih stališč držav ter govorov ambasadorjev posameznih držav za MUN konferenco.

Mentorici Helena Potočnik Vičar in Tadeja Rudolf Vahtar

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka