Dogodki in novice

IATEFL – zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine za dijake drugih letnikov

Začetek leta 2019 je zaznamovala lepa novica, da je skupina 5 dijakov iz 2. F razreda dosegla zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine za dijake drugih letnikov.

Dijaki so morali posneti krajši video na temo 'imagine', pred tem pa so morali napisati še besedilo, ki je bilo osnova za posnetek in tudi posebej točkovano. Besedilo je moralo vsebovati vseh 12 besed, predpisanih s strani komisije, ki so morale biti pomensko, slovnično in kolokativno čim bolj pravilno uporabljene.

Dijaki in mentorja, Blanka Klobučar in Tim Gallagher, so vložili veliko časa in napora najprej v samo idejo, nato v zapis besedila in številne izboljšave, na koncu pa še v samo snemanje in urejanje video gradiva. Prizadevno delo in talent sta se ponovno obrestovala in dijakom prinesla zlato priznanje na državnem nivoju.

Za uspeh čestitamo Evi Brank, Urbanu Širci, Nikolini Vulović, Jaki Suhodolčanu in Emi Hočevar.