Dogodki in novice

Državni tekmovanji iz znanja angleščine – IATEFL 2021

Kljub omejitvam, ki so jih prinesli ukrepi zaradi epidemije, sta bili letos uspešno izpeljani obe državni tekmovanji iz znanja angleščine – za dijake drugega in za dijake tretjega letnika. Veseli smo, da so se tekmovanj udeležili tudi naši dijaki in dosegli zelo lepe rezultate.

Izziv za dijake drugega letnika je bil v letošnjem šolskem letu 'trailer' na temo 'prihodnost'. Projekt je temeljil na scenariju, ki je bil osnova za posnetek in tudi posebej točkovan. Poleg ideje in slovnične pravilnosti je komisija še posebej ocenjevala pravilnost in kolokativno ustreznost rabe predpisanih izrazov ter tehnično izvedbo.

Dijaki in mentorja so vložili veliko časa in napora najprej v samo idejo, nato v zapis besedila in številne izboljšave, na koncu pa še v samo snemanje in urejanje video gradiva. Prizadevno delo in talent sta se ponovno obrestovala in dijakom prinesla srebrno priznanje na državnem nivoju.

Za uspeh čestitamo Numi Hlebec, Barbari Makovec, Roku Sušniku in Bini Verbič Šalamon iz 2. F razreda.

Tudi dijaki tretjega letnika, ki so se udeležili regijskega in državnega tekmovanja iz znanja angleščine, so dosegli zelo lep uspeh:

  • dve zlati priznanji: Ana Stergar (3. C) in Lana Šturm (3. E) ter
  • dve srebrni priznanji: Filip Trplan (3. A) in Ema Hanžel (3. B).

Čestitamo!

Zahvala gre tudi mentorjema, ki sta dijake pripravljala na regijsko in državno tekmovanje, šolskemu koordinatorju in učiteljem spremljevalcem.