Dogodki in novice

IATEFL – državno tekmovanje v znanju angleščine za dijake drugih letnikov

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki 2. letnika sodelovali na IATEFL državnem tekmovanju v znanju angleščine. Tekmovanje je, poleg samega znanja jezika, osredotočeno predvsem na ustvarjalnost dijakov, izvirnost njihovih idej in timsko delo.

Letos so sodelujoče skupine morale posneti reklamni oglas na temo kako rešiti svet v treh enostavnih korakih. Kriteriji za ocenjevanje izdelkov pa so zajemali: pravilnost ter ustvarjalno rabo izrazov, slovnico in besedišče, izgovorjavo in gladkost ter splošni vtis in tehnično izvedbo.

Dijaki in mentorja, Blanka Klobučar in Tim Gallagher, so vložili veliko časa in napora najprej v oblikovanje same ideje, nato pa v zapis in številne izboljšave scenarija, ki je moral vsebovati vse predpisane izraze. Tudi samo snemanje je bilo v trenutnih razmerah svojevrsten podvig, s katerim so se dijaki zelo pogumno in uspešno spopadli ter na koncu zadržali še dovolj motivacije, zbranosti in energije za zamuden in natančen proces urejanja video gradiva. Prizadevno delo in talent sta se ponovno obrestovala in dijakom prinesla zlato in srebrno priznanje, za kar jim iskreno čestitamo.

Zlato priznanje (Bob's Energy Drink) je prejela skupina dijakov (2. B razred): Maša Bratkovič, Zala Dornik, Zoja Jesih, Nina Felicija Kozamernik in Karla Majdič.

Srebrno priznanje (Rose-Coloured Glasses) je prejela skupina dijakov (2. B razred): Rebeka Gril, Ruj Grošelj Simić, Ada Lovenjak, Maja Mivšek in Lana Stvarnik.

Oba prispevka si lahko ogledate spodaj: