Dogodki in novice

IATEFL 2023 – državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za dijake drugega letnika

Katarina, Nej, Žiga in Nika, skupina štirih dijakov iz 2. A razreda, se je že konec septembra začela pripravljati na snemanje videa, ki je bil namenjen sodelovanju na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika (IATEFL).

Tekmovanje je osredotočeno na oddajo predpisanega izdelka in dijakom omogoča veliko mero ustvarjalnosti, hkrati pa temelji na kakovostnem timskem delu in doslednem upoštevanju smernic. Poleg slovničnega znanja in rabe besedišča kriteriji za ocenjevanje zajemajo še izgovorjavo in gladkost, tehnično izvedbo in splošni vtis.

V letošnjem šolskem letu so sodelujoče skupine morale posneti 3-minutni video na temo '#YOLO – živiš samo enkrat'; žanr so si dijaki lahko prosto izbrali, scenarij pa je moral vsebovati vseh deset predpisanih izrazov, ki so morali biti tudi povsem pravilno in ustrezno rabljeni.

V procesu nastajanja izdelka je pisanje scenarija ena od zelo zapletenih nalog, saj zahteva najprej izoblikovanje ideje, ki mora biti nato ubesedena, obenem pa je potrebno tudi paziti, da jo bo mogoče posneti. Skupaj z mentorjema, Blanko Klobučar in Timom Gallagherjem, je letošnja skupina dijakov iz 2. A vložila res veliko časa in naporov v zapis in nato v številne izboljšave scenarija, tako da je končna verzija vsebovala celoten nabor predpisanega besedišča v naravnih in povsem ustreznih rabah. Sledilo je snemanje prizorov, ki je prav tako zamuden proces in svojevrsten podvig, saj brez potrpežljivosti in usklajenega dela ni uspehov. Zadnja faza pa zahteva spet veliko mero natančnosti in vztrajnosti, saj je urejanje in pregled gradiva ključno za oddajo kakovostnega izdelka.

Prizadevno delo dijakov in mentorjev se je tudi letos obrestovalo. Na državnem tekmovanju so – s prispevkom 'Timeless News' – Katarina Adam, Nej Gazibara, Žiga Kovačič in Nika Lamprecht dosegli (deljeno) prvo mesto in zlato priznanje. Čestitamo!

slika dogodka slika dogodka