Dogodki in novice

Priznanje Jabolko navdiha

25. maja je ravnateljica Gimanzije Vič, mag. Alenka Krapež, prejela priznanje 'Jabolko navdiha', ki ga predsednik Republike Slovenije podeljuje izjemnim posameznikom za njihov prispevek k boljši družbi.

V obrazložitvi je bilo izpostavljeno prizadevanje mag. Alenke Krapež za ustvarjalno in spodbudno okolje ter za vključevanje in sodelovanje šole s širšo skupnostjo doma in v tujini. Zlasti na področju naravoslovnih projektov, raziskovalnih nalog in mednarodnih tekmovanj v tujini dijaki v zadnjem desetletju dosegajo izjemne rezultate, ki so plod tako njihovega dela kot tudi prizadevnega dela notranjih in zunanjih mentorjev. Prav vzpostavljanje ustvarjalnega delovnega vzdušja in razvijanje spoznanja, da kakovostno medsebojno sodelovanje prinaša uspehe, sta temeljni usmeritvi, ki ju udejanja mag. Alenka Krapež.

Mag. Alenka Krapež je ob prejemu priznanja poudarila, da ga sprejema kot priznanje za prizadevanje vseh na šoli, ki soustvarjajo pogoje, da lahko mladi razvijajo svoje potenciale na najrazličnejših področjih človekovega udejstvovanja, od znanstvenoraziskovalnega dela, do kulture, športa in družbeno odgovornega dela. Sodelovanje in medsebojna podpora pa sta ključ do napredka.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5