Dogodki in novice

Juvenes translatores – Mladi prevajalci

Da spodbudimo učenje jezikov in prevajanje.
Sprachenlernen und Übersetzung fördern.
Para fomentar el estudio de idiomas y la traducción.
Promote language learning and translation.
Pour promouvoir l’apprentissage des langues et la traduction.

Zgornji so odgovori na vprašanje: Čemu to tekmovanje mladih tekmovalcev v EU? Izraženi so v slovenščini, nemščini, španščini, angleščini in francoščini. Iz teh jezikov, ali v te jezike so prevajali naši dijaki 22. novembra.

Izmed pravočasno prijavljenih srednjih šol so na Generalnem direktoratu za prevajanje EU z elektronskim žrebom izbrali določeno število šol. To število je enako številu sedežev, ki pripadajo vsaki državi v Evropskem parlamentu. Sloveniji jih pripada 8. Vseh sedežev, v tem primeru šol, je 751.

Letošnji tekmovalci so letnik 2001. Našo šolo so zastopali: Maj Dimitrijevič in Eva Jelovčan, ki sta prevajala iz slovenščine v angleščino, Svit Strehovec, ki je prevajal iz francoščine v slovenščino, Zala Trček iz španščine v slovenščine, Zala Kožman pa iz nemščine v slovenščino.

Prevajanje je prisotno ves čas našega življenja. Prevesti si moramo izraze obrazov, tone in podtone sogovorcev, pa tudi besedno izražanje drugih v svoj izvorni jezik. Fascinatna, a zahtevna zadeva, ki je vredna naših naporov. Zato smo še kako hvaležno tej evropski pobudi.

Ocenjevalni odbor bo ocenil vse prevode na podlagi teh meri: točnost prevoda, • pravilno izražanje (izbor izrazov in upoštevanje slovničnih pravil), tekoče izražanje in domiselnost prevodnih rešitev. Imena 28 zmagovalcev, po enega iz vsake države članice, bodo objavili na začetku februarja 2019.

Svit Strehovec je takole zapisal: Prevajalci širijo ideje in informacije. S pomočjo prevajanja prihaja do medkulturnih izmenjav. Po mojem mnenju je delo prevajalca zelo zahtevno, saj je potrebno prenesti sporočilo in razumeti širši kontekst, pri čemer se dopušča določena mera svobode, a se še vedno mora ohraniti prvotna struktura in stil.

Eva Jelovčan pa pravi: Prevajanje mi je zanimivo, ker dve osebi ne bosta na enak način prevedli istega besedila, saj je odvisno ne le od poznavanja dveh jezikov, temveč tudi od interpretacije vsebine in sloga besedila. Določeni deli so lahko zelo zahtevni, a končni prevod je lahko presenetljivo koherenten in celo dokaj dober.

slika0 slika1 slika2