Dogodki in novice

Obisk gostov iz Južne Koreje

23. maja 2017 smo na Gimnaziji Vič gostili 18 učiteljev in strokovnjakov za izobraževanje iz Južne Koreje, ki so se želeli podrobneje seznaniti s slovenskim izobraževalnim sistemom ter z izzivi, s katerimi se soočamo na področju izobraževanja.

Na začetku srečanja je predsednik sveta za izobraževanje iz Seula v svojem govoru izpostavil razlike med kulturama, hkrati pa poudaril tudi podobnosti in dodal, da je kakovostno izobraževanje izjemnega pomena za razvoj gospodarstva in tudi za vsesplošno blaginjo v družbi.

Skupina naših dijakov, članov promocijske skupine, je nato predstavila slovenski izobraževalni sistem ter cilje in posebnosti Gimnazije Vič. Pri predstavitvi smo dali poseben poudarek obšolskim dejavnostim, ki dijake vzpodujajo k samoiniciativnosti in jim omogočajo, da sledijo svojim zanimanjem in razvijajo svoje talente.

Predstavitvi je sledila daljša razprava, ko so gostje imeli priložnost zastavljati vprašanja; ravnateljica, učitelji in dijaki pa smo poskušali nanja podati čim bolj zgoščene odgovore. Glavne teme so bile: sodelovanje med srednjimi šolami in fakultetami, vključevanje staršev v izobraževalni sistem, zahtevnost izobraževanja, povezovanje obšolskih dejavnosti z rednim poukom itd.

Ob koncu srečanja smo izpostavili pomembnost povezovanja in sodelovanja na vseh nivojih, kajti samo skupno prizadevanje vseh vpletenih ter širše povezovanje institucij lahko vodita do kakovostnega izobraževalnega sistema.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka