Dogodki in novice

KranjMUN 2022

KranjMUN 2022

Na Gimnaziji Kranj je od 14. do 16. januarja 2022 potekala simulacija zasedanja Združenih narodov KranjMUN (Kranj Model United Nations). Konference se je udeležilo 60 dijakov z različnih gimnazij iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, od tega 9 dijakov UNESCO kluba na Gimnaziji Vič.

V Svetu za človekove pravice (Human Rights Council) so dijaki razpravljali na temo človekovih pravic v Belorusiji, v Varnostnem Svetu (Security Council) so obravnavali rešitev statusa Kosova, v Zgodovinskem komiteju (Historical Committee) pa so se vrnili v leto 1967, ko je bil svet priča šestdnevni vojni, in razpravljali o tedanjih odločitvah posameznih držav. Dijaki so v vlogi delegatov skozi nastope in debate razvijali veščine javnega nastopanja, argumentiranja stališč ter komunikacije v tujem jeziku, prav tako pa so navezovali stike z mladimi iz drugih šol.

Predsedujoči odborom so v času razprav ocenjevali posamezne delegate po različnih kriterijih (npr. smiselnost in poznavanje argumentov, ustreznost izražanja med javnim nastopanjem ter kultura komunikacije) in na zadnjem skupnem zasedanju delegatom, ki so se najbolj izkazali, podelili nagrade. Nagrado za najboljšega delegata v svojem komiteju je prejela Nadja Šarić, dijakinja 3 .d.