Dogodki in novice

Razredne ure nekoliko drugače

Ideja, da sodelujejo pri širjenju znanja tudi starši, se v razredu 3.f z razredničarko Jano Ozimek uresničuje že drugo leto. Pri soustvarjanju sodeluje Špela Kuhar, arhitektka ter mama dijaka Vasje Potokarja. Lansko leto smo spoznavali različne tipe likovnega ustvarjanja od monokromatskega slikarstva, kolaža itd. Imeli smo pet delavnic v času razrednih ur. Vodila jih je Špela Kuhar v sodelovanju z razredničarko in dijaki.

Letošnje šolsko leto pa je ideja razrednih ur medpredmetno povezovanje likovne umetnosti z literaturo. Letošnje leto so dijaki likovno in literarno spoznavali impresionizem, ekspresionizem, spoznali pa bodo še konstruktivizem in nadrealizem. Ideja je, da teoretično poznavanje likovne in literarne smeri v umetosti 20. stol.nadgradimo z doživljanjem. Ustvarjali smo na temo Murnove pesmi Nebo, nebo in Groharjeve slike Macesen ter Kosovelove pesmi Rdeča raketa ter slike Franceta Kralja Smrt genija. V tem projektu imava Špela Kuhar in Jana Ozimek vsaka svoj del.

Ga. Špela Kuhar je dala idejo za razdelitev zadnje stene v učilnici na dve sliki, ki jo sestavlja 30 plošč 30 cm x 30 cm. Vsaka plošča predstavlja sliko enega dijaka, ki riše na risalni list te dimenzije. Posamezna slika je del večje slike. Vsako sliko pribuckamo na plošče, da jo lahko odsranimo in potem tudi zamenjamo z novo.

Špela Kuhar je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Bila je asistentka pri prof. Podrecci, je soavtorica knjige Sodobna arhitektura šol v Sloveniji, soavtorica knjige Gremo v mesto Ljubljana, soustanoviteljica in vodja projekta Arhitektura in otroci, avtorica priročnika Igriva arhitektura, snovalka blagovne znamke Darilo slovenske arhitekture, avtorica številnih razstav o slovenskih arhitektkah (Helena Vurnik ...) in še bi lahko naštevali.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8