Dogodki in novice

Čestitamo maturantom generacije 2020!

Na spomladanskem roku mature 2020 so vsi dijaki Gimnazije Vič uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 25,08 točk (v Sloveniji 20,39).

Po jesenskem izpitnem roku, na katerem je en dijak uspešno zvišal oceno, imamo 44 zlatih maturantov, od tega kar 6 dijakinj in dijakov z vsemi možnimi točkami (petnajst kandidatov v celi Sloveniji): Tamara Jarm, Eva Jelovčan, Ema Kavčič, Kristjan Krapež, Neva Mandić in Ivana Vukšinić.

Zlati maturanti Gimnazije Vič so:

  • 4. A: Kris Flajs, Victoria Islanova, Zala Jelinčič, Katja Kastelec, Janez Koprivec, Gregor Kržmanc, Andrej Matevc, Aleksander Piciga, Robert Samardžija, Luka Skeledžija, Tadej Strah, Manica Voje
  • 4. B: Tamara Jarm, Ema Kavčič, Lucija Kosednar, Job Petrovčič
  • 4. C: Ana Brecelj, Gašper Kreft, Neva Mandić, Neja Tavčar, Tara Velepec
  • 4. D: Gašper Bolta, Tanja Čepon, Jure Dolinar, Tamara Kastelic, Kristjan Krapež, Liza Logar, Jakob Pogačnik Souvent, Nina Sangawa Hmeljak, Brina Selan, Svit Strehovec
  • 4. E: Manca Dremelj, Sara Jazbec, Jakob Ocepek, Ema Purkart, Katja Svetina
  • 4. F: Maruša Čop, Eva Jelovčan, Klara Kolar, Zala Kožman, Maj Priveršek, Žan Starič, Klara Travnik, Ivana Vukšinić

Posebna pohvala gre tudi dijakom, ki so dosegli najboljše rezultate v državi:

  • Victoria Islanova – 100 % pri ruščini (višja raven),
  • Ana Mulej – 100 % pri filozofiji,
  • Job Petrovčič – 100 % pri fiziki,
  • Maj Priveršek – 100 % pri kemiji.

Za dosežen uspeh na maturi 2020 vsem iskreno čestitamo!

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka