Dogodki in novice

MiniMUN 2017

V okviru UNESCO kluba Gimnazije Vič smo 3. oktobra 2017 na šoli organizirali enodnevno simulacijo zasedanja Organizacije Združenih Narodov, sicer imenovano tudi Model United Nations (MUN).

Cilj simulacije konference OZN, MiniMUN 2017, je bil ozaveščanje mladih o trenutnih globalnih problemih, s katerimi se srečuje svet in spodbujanje k medkulturnem dialogu, sodelovanju in kreativnem reševanju le teh. Mladi so se ob simulaciji seznanili z delovanjem diplomacije, pisanjem resolucij, učinkovitim pogajanjem in argumentirano debato ter delovanjem Organizacije Združenih Narodov. Ozavestijo pomen globalnega državljanstva.

Organizacijsko ekipo MiniMUN-a 2017 smo sestavljali dijaki naše gimnazije pod mentorstvom prof. Tadeje Rudolf Vahtar in prof. Helene Potočnik Vičar. Debato je vodila Una Haznadar, predsednica komiteja, ob pomoči Ire Lozar Zajec in Nika Žnidaršiča, za organizacijske potrebe sta poskrbeli Lara Bogme, generalna sekretarka, in Julia Vulić, namestnica generalne sekretarke. Prisotna je bila tudi skupina adminov, ki je pomagala pri izpeljavi konference.

Na konferenci se je zbralo okoli 60 dijakov in mentorjev različnih slovenskih šol, ki so se preizkusili v vlogi delegatov ter v angleškem jeziku zagovarjali mnenja držav, ki so jih zastopali. Tema tokratne konference je bila vprašanje odprave smrtne kazni. Skupaj so skozi debato iskali možne rešitve ter napisali resolucijo, ki je bila v procesu glasovanja ob koncu zelo aktivnega dneva tudi sprejeta.

Med delom v komitejih, lobiranjem, debatiranjem, pisanjem resolucij in pogajanjem smo delegate tudi ocenjevali, kriteriji za ocenjevanje pa so bili: kreativnost idej, smiselnost in poznavanje argumentov ter ustreznost izražanja med javnim nastopanjem. Med vsemi delegati sta se še posebej izkazala Tilen Kolar (Gimnazija Ptuj) in Alenka Gosarič (Gimnazija Vič), ki sta za svoje dosežke prejela nagrado za najboljša delegata, prav tako pa je bilo podeljenih še pet pohval delegatom za posebne dosežke.

Zahvaljujemo se sponzorjema Rauch Slovenija in Nektar Natura ter vsem, ki so pripomogli k uspešni in prijetni izvedbi konference MiniMUN 2017.

Dijaki UNESCO kluba

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka