Dogodki in novice

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti z naslovom (Pog)umno

Letos je bila proslava, namenjena državnemu prazniku, bolj gledališko obarvana. Odigrali so jo dijaki Gimnazije Vič pod vodstvom mentoric Alenke Zelič in Tadeje R. Vahtar. Predstava je imela premierno uprizoritev v torek, 16. 12. 2014, in je bila namenjena staršem naših dijakov, ki so jo sprejeli z navdušenjem. V petek, 19. 12. 2014, so jo ponovili še trikrat in so si jo ogledali vsi dijaki na gimnaziji.

Afra in Tarbula iz Grumovega Dogodka v mestu Gogi sta povezovali pet prizorov iz dram Möderndorferjeve Limonade slovenice, Cankarjevega Pohujšanja v dolini šenflorjanski, Linhartovega Matička, Smoletovi Antigoni in Rozmanovi Lizistrati. Vsem prizorom je skupna misel o oblasti, ki pogosto ustvarja problematične situacije, njim pa se je treba upreti, za kar je potreben pogum in nenazadnje tudi um.

Sodelujoči dijaki pri predstavi:

 • Afra: Anja Sopar
 • Tarbula: Manca Srgar
 • Alan Mcconnell: Žan Gorenšek
 • Vasilij: Jaka Smerkolj
 • Sekrearka Helena: Jerca Trček
 • Peer Krišof Koar: Maksimiljan Adamek
 • Jacina: Erika Škerlj
 • Maiček: Erik Harman
 • Nežka: Žan Gorenšek
 • Sražar: Nejc Gorenšek
 • Teiresias: Jan Jerman
 • Lizisraa, žena lepenskega predsednika vlade: Eva Lasič
 • Dukados, lepenski predsednik vlade: Jaka Smerkolj
 • Mirina, žena krasonskega predsednika vlade: Eva Lasič
 • Kleonim, krasonski predsednik vlade: Jan Jerman
 • Tehnična podpora: Vid Hočevar, Lan Sovinc
slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka