Dogodki in novice

Obisk učiteljev iz Avstrije

V četrtek, 15. novembra 2019, smo na Gimnaziji Vič gostili skupino avstrijskih učiteljev, ki so se želeli podrobneje seznaniti s slovenskim šolskim sistemom v teoriji in praksi.

Člani angleške promocijske skupine so tako pod vodstvom mentorjev najprej pripravili kratko predstavitev Ljubljane, v nadaljevanju pa so predstavili naš šolski sistem s poudarkom na gimnazijskem izobraževanju. Sledila je predstavitev življenja in dela na Gimnaziji Vič, v okviru katere so se gostje lahko seznanili z najrazličnejšimi dejavnostmi, ki potekajo na šoli.

Po koncu predstavitve je sledila razprava o podobnostih in razlikah slovenskega in avstrijskega šolskega sistema. Gostje so dijake in mentorja spraševali o podrobnostih izvajanja dejavnosti, o vpisnem postopku, o najbolj perečih izzivih gimnazijskega izobraževanja, o močnih in šibkih plateh Gimnazije Vič, o mednarodnem sodelovanju itd.

Nato so se gostje udeležili še krajše hospitacije pri pouku nemščine ter obisk zaključili z razgovorom z ravnateljico.

Med obiskom je bilo vzdušje zelo prijetno. Gostje so bili izjemno zadovoljni s predstavitvijo in pozitivno presenečeni nad visokim nivojem znanja angleščine med dijaki. Dogovorili smo se tudi za sodelovanje na področju kreativnega pisanja in pustili odprta vrata za najrazličnejše stike in povezave tudi v prihodnosti.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8