Dogodki in novice

Nadaljujemo s predstavitvami Gimnazije Vič na osnovnih šolah

V torek, 29. 11. 2022 smo se predstavili na tržnici srednjih šol na OŠ Dobrepolje, v sredo, 30.11.2022, pa na OŠ Brinje, Grosuplje. Tržnice srednjih šol so ponovno zaživele in postajajo pomemben vir informacij za bodoče srednješolce. V naši ekipi so poleg učiteljev vedno tudi dijaki, bivši učenci osnovne šole, na kateri se predstavljamo. Na ta način bodoči dijaki dobijo priložnost, da nas, profesorje in dijake povprašajo o vsem, kar jih zanima o delu in življenju na Gimnaziji Vič. Ugotavljamo, da je zanimanje za našo gimnazijo veliko, da imajo učenci večinoma že precej informacij o naši gimnaziji, želijo pa še dodatne, podrobnejše odgovore o različnih področjih, ki jih zanimajo. Za napovedano ponudbo "Vičan za en dan" vlada izjemno veliko zanimanje, ker na ta način devetošolci dobijo priložnost biti en dan pri pouku v gimnaziji in se tako seznaniti z načinom in zahtevnostjo dela, z vzdušjem, z odnosi in medsebojno komunikacijo.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka