Dogodki in novice

Predavanje dr. Vladimirja Osolnika

19. 4. 2018 je bil na naši šoli gost dr. Vladimir Osolnik, profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predaval je o južnoslovanski književnosti, povezavi med Karadžićem, Prešernom, Kopitarjem in Njegošem. Predstavil je južnoslovanske književnosti in njene posebnosti v evropskem okviru.

Dijaki drugih letnikov so z zanimanjem poslušali predavanje, saj je profesor govoril z izbranimi besedami in velikim vedenjem.

Dr. Vladimir Osolnik je končal študij jugoslovanskih književnosti in primerjalne književnosti v Beogradu, nato je bil urednik znanstvenega tiska pri Partizanski knjigi. Od 1987 pa je zaposlen kot profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z vplivi slovenske literature na jugoslovanske in obratno. Sodeloval je pri pripravi slovenskega vojaškega slovarja, pri zasnovi zbirk Pogledi ter Znameniti Slovenci.

Izdal je več monografij o Murnu, Petru Petroviću Njegošu. S svojimi prispevki sodeluje v številnih revijah v Sloveniji in drugih južnoslovanskih revijah.