Dogodki in novice

Pišem za pravice z Amnesty International

10. decembra 1948 je bila v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic. V njej je zapisano:

»Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršno koli drugo okoliščino.«

Sedemdeset let kasneje so omenjene besede še vedno neuresničene sanje mnogih ljudi po svetu.

V decembru smo na šoli v okviru razrednih ur, ali pa v odmorih v prvi etaži, pisali apele, v katerih smo predstavnike vlad in predsednike držav pozvali k pravični obravnavi po krivem preganjanih, obsojenih in zaprtih borcev za človekove pravice. V sodelovanju z organizacijo Amnesty International smo jih posredovali odločevalcem in drugim odgovornim osebam po svetu in pričakujemo njihov odziv.

Tokrat ste dijaki in profesorji napisali približno 230 pisem, ki smo jih skupaj s 50 natisnjenimi pozivi poslali organizaciji Amnesty International. Na spletni strani organizacije lahko ledite uspehu akcije Pišem za pravice. a

Sodelujte, ko imate možnost, vaša beseda ima moč!

UNESCO klub

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4