Dogodki in novice

Predavanje prof. dr. Andreja Prše: Življenje v vesolju

V četrtek, 14. 12. 2017, smo na Gimnaziji Vič gostili bivšega dijaka, Andreja Pršo, ki je danes uspešen profesor fizike na ameriški univerzi Villanova.

V naši predavalnici sta potekala predavanje in debata z naslovom Življenje v vesolju, kjer smo razglabljali o možnostih obstoja in razvoja inteligentnega življenja na nebesnih telesih izven našega osončja, obenem pa smo razmišljali tudi o morebitnem življenju na sosednjih planetih. Na začetku smo se vprašali, ali je življenje v vesolju, natančneje inteligentno življenje ter kje bi se le-to lahko nahajalo. Začetna vprašanja smo si po obsežni in temeljiti debati zastavili še enkrat in ugotovili, da se naši odgovori malce razlikujejo.

Profesor Prša je na duhovit, a hkrati zelo strokoven način razlagal dejstva, ki bi nam pripomogla pri razmišljanju o tej temi. Svojo optimističnost glede obstoja izven-zemeljskega življenja smo lahko preverili z Drakeovo enačbo, ki nam je dala točno število trenutno živečih bitij, ki bi lahko komunicirala z nami. Na koncu predavanja smo sklenili, da je možnost, da obstaja življenje, ki bi bilo dovolj razvito, da z nami komunicira, zelo majhna, a ni enaka nič.

Veronika Bračič, 4. d

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9 slika10 slika11 slika12 slika13 slika14 slika15 slika16 slika17 slika18 slika19 slika20