Dogodki in novice

Predavanje prof. dr. Andreja Prše: Življenje v vesolju

V četrtek, 14. 12. 2017, smo na Gimnaziji Vič gostili bivšega dijaka, Andreja Pršo, ki je danes uspešen profesor fizike na ameriški univerzi Villanova.

V naši predavalnici sta potekala predavanje in debata z naslovom Življenje v vesolju, kjer smo razglabljali o možnostih obstoja in razvoja inteligentnega življenja na nebesnih telesih izven našega osončja, obenem pa smo razmišljali tudi o morebitnem življenju na sosednjih planetih. Na začetku smo se vprašali, ali je življenje v vesolju, natančneje inteligentno življenje ter kje bi se le-to lahko nahajalo. Začetna vprašanja smo si po obsežni in temeljiti debati zastavili še enkrat in ugotovili, da se naši odgovori malce razlikujejo.

Profesor Prša je na duhovit, a hkrati zelo strokoven način razlagal dejstva, ki bi nam pripomogla pri razmišljanju o tej temi. Svojo optimističnost glede obstoja izven-zemeljskega življenja smo lahko preverili z Drakeovo enačbo, ki nam je dala točno število trenutno živečih bitij, ki bi lahko komunicirala z nami. Na koncu predavanja smo sklenili, da je možnost, da obstaja življenje, ki bi bilo dovolj razvito, da z nami komunicira, zelo majhna, a ni enaka nič.

Veronika Bračič, 4. d

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka