Dogodki in novice

Predstavitev Gimnazije Vič na OŠ Ig

V četrtek, 18.1.2018, je potekala predstavitev srednjih šol na OŠ Ig. Našo gimnazijo so predstavili dijaki Manca Črnič, 1.f, Matija Debeljak, 1.a in Zala Prošenički, 2.a, pod mentorskim vodstvom Maje Gerden, prof. Tudi tokrat je bilo zanimanje za našo gimnazijo zelo veliko. Obiskovalcem smo predstavili življenje in delo na naši gimnaziji, številne projekte in dejavnosti, mednarodne izmenjave, dosežke na različnih tekmovanjih doma in v tujini. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali primere raziskovalnih in projektnih nalog naših dijakov, pesniške zbirke dijakov, knjižico basni v angleškem jeziku, Fables, model pangolina, ogrožene in redke živalske vrste, narejen s 3D printerjem. Na vse člane naše ekipe pa so obiskovalci naslovili tudi številna vprašanja o pouku, ocenjevanju, urniku, malici, kosilu, športnih dejavnostih, statusih...

Vse obiskovalce smo povabili na bližajoči se informativni dan, devetošolce pa na dan odprtih vrat.