Dogodki in novice

Pupa širi upanje izven meja šolskih zidov

Ob zaključku akcije Pupa dobrega upa smo se vprašali, s kom bi še lahko delili dobre upe, ki jih Pupa prinaša. Odgovor je bil seveda na dlani - Z Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, katerega članica je z nami sodelovala pri izdelovanju Pupe. Kratkoročni cilj h kateremu stremi društvo, je nakup novega prilagojenega vozila, ki bi še več članom omogočalo aktivnejšo participacijo v družbi.

Da bi upanje doseglo čim večje število ljudi, ki bi društvu pomagali doseči njihov cilj, smo se obrnili na Center Interspar Vič. Tam so nam bili nam pripravljeni prisluhniti in priti nasproti. Podobno kot so lahko dijaki z izdelavo kitke pomagali vrstniku, so lahko v preteklem tednu obiskovalci nakupovalnega centra s spletanjem kitk simbolno podprli društvo paraplegikov.

Medtem ko so pletli kitko so imeli priložnost pokramljati z dijakinjami in člani društva. Skozi pogovor so spoznali pomen sistema organiziranih prevozov za gibalno ovirane posameznike in sporočilo akcije: da s simbolno gesto, ki nas nič ne stane, lahko prispevamo k večjemu cilju. Prav tako verjamemo, da so se skozi osebni stik ustvarjale bolj pozitivne predstave, ki jih imamo ljudje o gibalno oviranih posameznikih ter rasla strpnost in sprejemanje drugačnosti v našem lokalnem okolju.

slika0 slika1